Analiza porównawcza modeli resocjalizacji skazanych w różnych systemach prawnych

Kiedy przygotowujemy się do napisania pracy magisterskiej czy licencjackiej na temat „Analiza porównawcza modeli resocjalizacji skazanych w różnych systemach prawnych”, zasadniczo koncentrujemy się na szczegółowym wykazaniu różnic i podobieństw w podejściu do procesu resocjalizacji między wybranymi krajami. Naszym celem jest nie tylko przybliżenie poszczególnych modeli i skonfrontowanie ich ze sobą, ale również ocena ich efektywności […]

6 mins read

Przemoc domowa wobec mężczyzn

Przemoc domowa to zjawisko, które nie wybiera płci, ale celując w mężczyzn napotyka na szczególne wyzwania i stereotypy. Rozpracowywanie przemilczanego problemu, jakim jest przemoc domowa wobec mężczyzn, stanowi kluczowe zadanie dla badań kryminologicznych. W pracy magisterskiej na ten temat, student powinien skupić się na wyłanianiu faktów i danych, które pomogą uświadomić wymiar tej kwestii i […]

6 mins read