Mechanizmy obronne w teorii psychodynamicznej a style radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych w związku małżeńskim/długoterminowym

Konflikty w związkach intymnych są nieuniknione i stanowią znaczący element dynamiki międzyludzkiej. W kontekście teorii psychodynamicznej, mechanizmy obronne odgrywają kluczową rolę w naszym sposobie radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi, włącznie z konfliktami w relacjach bliskich. Ta praca magisterska ma na celu zbadanie, w jaki sposób te nieświadome procesy wpływają na strategie rozwiązywania konfliktów między partnerami […]

4 mins read

Wpływ treningu mindfulness na redukcję poziomu stresu i poprawę jakości życia osób pracujących zdalnie w czasach pandemii

W aktualnie panujących realiach pandemicznych, praca zdalna stała się codziennością dla wielu. Związane z nią wyzwania, takie jak brak bezpośredniej interakcji z zespołem, trudności w oddzieleniu życia zawodowego od prywatnego, mogą prowadzić do zwiększonego poziomu stresu. W odpowiedzi na te problemy, kluczowe wydaje się zwrócenie uwagi na techniki redukcji stresu, jak trening mindfulness, który przez […]

8 mins read